Politique Environnementale

Imprimer
PDF

 

PALET, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan müşteri şartları ve taleplerine uyacağını taahhüt eden yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla bünyesinde, belirlenen çevre boyutlarıyla ilgili uygun yasal düzenlemelere ve diğer şartlara bağlı kalarak ve uyarak, ISO 14001 standardına uygun çevre yönetim sistemini oluşturacak ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir. Buna yönelik olarak, doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olup, atık miktarını azaltmak, çevre kirliliğini önlemek, çevreye duyarlı malzeme ve ekipman seçimini sağlamak, hammadde kullanımında israfı önlemek, çalışanlarda çevre bilincini geliştirmek için eğitimler yaparak, diğer tarafların (halk, alt yükleniciler vs.) bu politikaya kolay erişimini sağlamaktır.

 

This page was last updated on 15 November 2011