Misyon

Misyonumuz, Türkiye'de ve dünyada altyapı projeleri gerçekleştirerek toplumların refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmaktır.

Bunun için seçilen politika; "Türkiye'deki altyapı işlerinde ihalelere iştirak etmek ve kazanılanları itibarlı bir şekilde yapmak" şeklinde ifade edilebilir. Şirketimiz, doğrusal bir büyüme arzu etmekte ve riskli gördüğümüz "sıçrayışlar"dan kesinlikle kaçınmaktadır. Bundan çıkan anlam, ticari olarak bir "ihtiras"ın bulunmamasıdır.

Tedbirli bir bakış açısına bağlı kalmak konusunda bu ısrarımız, özellikle Türkiye gibi piyasa istikrarının düşük olduğu bir ülkede yıllar boyu aynı güven ve itibarı korumamızı sağlamıştır. Sektörün kaygan zemini düşünülerek oluşturulmuş bu strateji, "uzman" olduğumuz işleri yapmak ve farklı alanlara yayılmamak şeklinde özetlenebilir.

 

Tarihçe

1940’lı yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Ahmet Cemal Kura, Sedat Üründül ve Hayri Bingöl, 40 yıl süreyle Türk mühendisliğine yeni eserler katmışlardır. Mezuniyetlerinden kısa bir süre sonra bir araya gelerek Yolal İnşaat Şirketi’nin ortakları ve idarecileri olmuşlardır. Mühendislik yıllarının başından beri önemli projeleri gerçekleştirmişlerdir. Bunlara örnek olarak fabrika, soğukhava deposu, tahıl silosu, karayolu, demiryolu, tünel, köprü, liman, kanalizasyon, hastane, banka, baraj, hidroelektrik santrali ve füze rampaları, radar tesisleri gibi askeri inşaatlar gösterilebilir.    

Palet İnşaat, 1966 yılında kurulmuştur. Çeşitli baraj, hidroelektrik santralı inşaatlarının sonuncusu ise yalnız Türkiye’nin değil, hemen bütün dünyanın gözünü ayıramadığı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaatıdır. Bu proje için kurulan konsorsiyumun pilot firması olan Palet İnşaat, işin alınmasında oynadığı önemli rolü, projenin gerçekleştirilmesinde de devam ettirmiştir.
Burada bahsedilmesi gereken önemli bir husus da PALET İNŞAAT’ın bugüne kadar taahhüt etmiş olduğu bütün işleri zamanında bitirmiş olması ve işverenlerle hiçbir anlaşmazlık yaşamamış olmasıdır. Palet İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin ünvanı, 01.01.1999 tarihinden itibaren nev'i değişikliği sonucu PALET İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmiştir. Bu husus, 11.01.1999 tarih ve 4709 no.lu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

28.02.2003 tarihi itibariyle, şirket merkezi, İstanbul'dan Türkiye'nin başkenti olan Ankara'ya taşınmıştır.

Yönetim


Alim Melih KURA
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

Palet İnşaat, "sınırlı yerinden yönetim" prensibini benimsemiştir. Şöyle ki; her şantiye ayrı bir işletme olarak kabul edilmekte, başındaki şantiye müdürü, o işletmenin yönetiminden sorumlu bulunmaktadır. Bu sorumluluk alanına, şantiyenin satın alma kararları, personel ve taşeron seçme yetkisi ve gerekli makine parkının tespiti ve sağlanması girmektedir.

Merkezdeki yönetim ise stratejik kararlar, şantiyelerin koordinasyonu, yeni proje ihalelerine ilişkin çalışmalar, finansal planlama ve kurumsal kimliğin geliştirilmesinden sorumludur. Uygun makine parkı üzerine verilecek kararlar, imkan ve ihtiyaçları kombine edecek seçim ve tercihler ve makine satın alma kararları ise merkezdeki yönetim ve şantiye yöneticilerinin ortak kararı olmaktadır.

Kalite Politikası

PALET İNŞAAT olarak hem yönetim ve iş süreçlerimizin, hem de ortaya koyduğumuz eserlerin kalitesini en üst düzeyde tutmak temel amacımızdır. Bu çerçevede Moody International Certification ve Letrina S.A.'dan aldığımız ISO 9001:2000 sertifikalarımız bu konudaki ciddiyetimizin göstergesidir.

Kalite politikamız, hem sektörde faaliyet gosterdigimiz 50 yıla yakın sürede oluşturduğumuz standartları yansıtmakta, hem de gelişen global kalite sistemlerine tam uyum amacını taşımaktadır. Kalite Yönetim Sistemimiz çerçevesinde oluşturduğumuz Kalite El Kitabı'mız, Palet İnşaat'ın kalite konusundaki hassasiyetinin bir ürünü olup; kalite yönetim sisteminin tüm içeriğini kapsamaktadır.

Şirketimiz, inşaat ve ticaret sektöründe yapacağı faaliyetlerde dürüst, hatasız, istenen kalitede, gelişen teknolojiye uygun, kaliteli üretim yapmak amacındadır.
Kalite politikamızın temel unsurları:
  • İşlerimizde kalite yönetim sistemimize tam uymak kaydıyla,müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Eğitimli çalışanlarımızla birlikte, teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek, sürekli gelişme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlı, zamanında, istenen kalitede iş yapmak
  • Şirket içi iş akışlarında optimizasyonu sağlayacak şekilde, inşaat sürecine katkıda bulunan tüm katılımcıların yani iş sahibi, planlamacı ve şirket personelinin daha iyi işbirliğinin sağlanması için gerekli organizasyon ve çalışmaların titizlikle takip edilerek, sürekli kontrol anlayışı sağlanarak kalite yönetim sistemimizin etkinliği ve sürekliliğini sağlamaktır.

ISO 9001:2000 Kalite Sertifikalarımız